P65

IMG-20170517-WA0007

MOREDA DE PASARIN

IMG-20170517-WA0009

MEDA DE PASARIN

IMG-20170517-WA0008

IMG-20170517-WA0012

MOUCHO DE PASARIN

IMG-20170510-WA0004

GRAMA DE PASARIN

IMG-20170510-WA0006

GEMA DE PASARIN

IMG-20170510-WA0001

JANA DE PASARIN

IMG-20170510-WA0005

JUL DE PASARIN

IMG-20170510-WA0002

LIRA DE PASARIN

IMG-20170510-WA0003

LEON DE PASARIN