P2

Dessi de Pasarin 

Dori de Pasarin 

Danna de Pasarin 

Faro de Pasarin 

Ervella de Pasarin 

 Camada Snoopy & Adega

Duma de Pasarin 

 Douro de Pasarin

Aira de Pasarin 

Forza intenta apoderarse de becada